خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون
فصل اوليه : كليات , هدف ها و خط مشي ميهن شاپ
درباره من
موضوعات
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :mihan4shop
تاريخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ ساعت: ۰۴:۳۳:۱۸

ضابطه نظام مهندسي و كنترل ساختمانآزمون نظام مهندسي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در شش فصل تدون شده‌است كه عباتند از : فصل اوليه : كليات , هدف ها و خط مشي , فصل دوم : تشكيلات , اركان , وظايف و اختيارات اداره , فصل سوم : كارها كاردانها و صنفها ساختماني , فصل چهارم : قوانين فني و كنترل ساختمان , فصل پنجم : فراگيري و ترويج و فصل ششم : متفرقه نظام مهندسي و كنترل ساختمان 

فصل اوليه : كليات , هدف ها و خط مشي 
نظام مهندسي و كنترل ساختمان در اختيار گرفتن ساختمان 
ماده ‌۱ - تعريف‌ : نظام‌ مهندسي ‌و كنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌ , مقررات‌ , آئين‌نامه‌ها , استانداردها و تشكلهاي‌ مهندسي‌ , حرفه‌اي و صنفي كه ‌در جهت‌ رسيدن ‌به‌ اهداف‌ منظ‌ور در اين‌ قانون‌ تـدوين‌ و به ‌مورد اجراء گذاشته‌ مي‌شود . 
ماده ۲ – هدف ها ‌و خط ‌مشي‌ اين ‌قانون‌ عبارتند از : 
۱ - تقويت‌ و بسط ‌فرهنگ ‌و ارزشهاي ‌اسلامي ‌در معماري‌ و شهرسازي‌ . ۲ - تنسيق ‌امور مربوط‌ به‌ شغل ها ‌و حرفه‌هاي ‌فني‌ و مهندسي‌ در بخشهاي‌ ساختمان ‌و شهرسازي‌ . ۳ - تامين ‌موجبات‌ پرورش و اعتلاي ‌مهندسي ‌در كشور . ۴ - ترويج‌ اصول‌ معماري‌ و شهرسازي ‌و رويش آگاهي ‌عمومي ‌نسبت‌ به‌ آن‌ و مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌ . ۵ - بالا بردن ‌كيفيت ‌خدمات‌ مهندسي ‌و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي ‌خدمات‌ . ۶ - ارتقاي ‌دانش ‌فني ‌صاحبان ‌حرفه‌ها در اين ‌بخش‌ . ۷ - وضع‌ مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ به‌ مراد اطمينان ‌از ايمني‌ , بهداشت‌ , بهره‌دهي‌ مناسب‌ , آسايش‌ و صرفه ‌اقتصادي‌ و اجراء و كنترل ‌آن‌ در جهت‌ حمايت ‌از مردم‌ به‌ تيتر ‌بهره‌برداران ‌از ساختمانها و فضاهاي‌ شهري ‌و ابنيه‌ و مستحدثات ‌عمومي ‌و حفظ‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌ منابع‌ مواد و انرژي‌ و سرمايه‌هاي‌ ملي‌ . ۸ - تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري سرويس ها مهندسي ۹ - الزام ‌به ‌رعايت ‌مقررات ‌ملي‌ ساختمان‌ , ضوابط‌ و مقررات‌ شهرسازي‌ و مفاد طرحهاي ‌جامع ‌و تفصيلي ‌و هادي ‌از سوي‌ تمام ‌دستگاههاي‌ دولتي‌ , شهـرداريها , سـازندگان‌ , مهندسين‌ , بهره‌برداران‌ و تمام‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ مرتبط‌ با بخش‌ ساختمان ‌به ‌عنوان ‌اصل‌ حاكم‌ بر كليه ‌روابط‌ و فعاليتهاي‌ آنان و فراهم‌ ساختن‌ زمينه ‌همكاري‌ كامل‌ ميان‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ , شهرداريها و تشكلهاي ‌مهندسي‌ و حرفه‌اي‌ و صنوف‌ ساختمان‌ . ۱۰ - جلب ‌مشاركت‌ حرفه‌اي ‌مهندسان‌ و صاحبان ‌حرفه‌ها و صنوف‌ ساختماني‌ در تهيه ‌و اجراي ‌طرحهاي‌ توسعه‌ و آباداني ‌كشور . ماده ۳– براي‌ تامين ‌مشاركت ‌هر چـه‌ وسيعتر مهندسان ‌در انتظام ‌امور حرفه‌اي ‌خود و تحقق‌ اهداف‌ اين‌ قانون‌ در مرحله ‌كشور اداره ‌ نظام ‌مهندسي‌ ساختمان ‌كه‌ از اين ‌پس‌ در اين ‌قانون ‌به ‌اختصار اداره ‌خوانده‌ مي‌شود و در هر استان ‌يك‌ اداره ‌به ‌نام‌ اداره ‌ نظام ‌ مهندسي‌ ساختمان ‌استان‌ كه ‌از اين‌ پس‌ به ‌اختصار اداره ‌استان‌ ناميده ‌مي‌شود , طبق ‌شرايط‌ ياد شده ‌در اين ‌قانون ‌و آئين‌نامه‌ اجرايي‌ آن‌ تاسيس‌ مي‌شود . سازمانهاي‌ ياد شده ‌غير انتفاعي ‌بوده‌ و تابع‌ قوانين ‌و قوانين ‌عمومي ‌حاكم‌ بر موسسات‌ غير انتفاعي ‌مي‌باشند . 
ماده ۴– از تاريخي‌ كه ‌وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ با كسب‌ حيث از وزارت‌ كشور در هر محل ‌حسب‌ مورد اعلام ‌نمايد , اشتغال‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ به ‌آن‌ جور ‌از كارها فني‌ در بخشهاي ‌ساختمان ‌و شهرسازي‌ كه ‌توسط‌ وزارت‌ ياد شده ‌تعيين ‌مي‌شود , نيازمند ‌داشتن ‌صلاحيت‌ حرفه‌اي ‌است‌ . اين‌ صلاحيت‌ درباره‌ي مهندسان ‌از طريق‌ پروانه ‌اشتغال ‌به‌ كار مهندسي‌ و در باب كاردانهاي‌ فني‌ و معماران ‌تجربي‌ از طريق‌ پروانه‌ اشتغال‌ به ‌كار كارداني‌ يا تجربي‌ و درباره‌ي كارگران ‌ماهر از طريق‌ پروانه ‌مهارت‌ فني‌ احراز مي‌شود . مرجع‌ صادر شدن پروانه ‌اشتغال به ‌كار مهندسي‌ و پروانه ‌اشتغال‌ به ‌كار كارداني‌ و تجربي ‌وزارت ‌مسكن ‌و شهرسازي‌ و مرجع‌ صادر شدن پروانه ‌مهارت‌ فني‌ وزارت‌ كار و كارها اجتماعي‌ تعيين‌ مي‌گردد . شرايط‌ و ترتيب‌ صادر شدن , تمديد , ابطال ‌و تغيير مدارك ‌صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ و چگونگي‌ تعيين‌ , حدود صلاحيت‌ و ظرفيت ‌اشتـغال ‌دارندگان ‌آنها , در آئين‌نامه‌ اجرايي ‌اين ‌قانون ‌معين‌ مي‌شود . 
تبصره ۱ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و كارها اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاريخ بيان اين ضابطه با استفاده از همكاري شهرداريها , مهندسان و سازمانها و تشكلهاي رشته اي و صنفي مشغول به كار در اين بخش ها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه و گسترش دهند , هدف ها مرحلهاي اين فرمان و دارايي موردنياز براي يادگرفتن و امتحان افراد و سامان بخشيدن به صنفها و سخن فني مشغول به كار در اين مناطق كليه ساله در ميزان دارايي ساليانه دستگاه اجرايي مربوط پيشبيني خواهد شد . 
تبصره ۲ـ كليه افراد حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام سرويس ها زمينه اين ضابطه بايد مدارك صلاحيت فن اي موقت دريافت دارا هستند .

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]