woolash reviews
در برقی اتوماتیک و کرکره
ساخت و نصب کانال پلی یورتان
نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز تفال
خرید توتون توتون
تشک طبی
ميهن شاپ
درباره من
موضوعات
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :mihan4shop
تاريخ: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۳۸:۴۱

نامداري مسئول حفظ نباتات شهرستان مرودشت :پس از ارايه گزارش اجمالي از تعداد فروشگاههاي مجاز و غير مجازآزمون نظام مهندسي شهرستان مرودشت اعلام كرد:حضور دلالان و فشار اقتصادي باعث ايجاد رقابت هاي كاذب و ناسالم  و توزيع سموم تقلبي شده است كه در اين راستا نظارت و بازرسي  دستگاههاي مربوطه همچنين آگاهي بهره بردارن بعنوان يكي از راهكار اجرايي است.
وي الزامي كردن بيمه مسئول فني توسط كارفرما و حضور دايم و مستمر كارشناس فني واجد شرايط در فروشگاه را بعنوان موارد اساسي قلمداد كردند.
مجيدي مهر( رييس هيات مديره اتحاديه فروشندگان سموم مرودشت) خواستار لزوم استفاده از ابزارهاي تشويقي و حمايتي  كه بتوان در خصوص تعرفه هاي موجود، بخشودگي ديركرد و يا اعمال تخفيف شد و اذعان داشت: اين حركت مي تواند كمك به  اعتبار بخشي پروانه هاي صادر شده باشد.
درادامه  اين جلسه حاضرين پس از بحث و تبادل نظر پيشنهادات خود را در قالب ارايه راهكارههاي مناسب جهت ساماندهي فروشگاه سموم در شهرستان مرودشت ارايه دادند.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :mihan4shop
تاريخ: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۳۸:۲۷

معادن كشور‌ايران ; استانداردهاي خودخواسته , آناليز هاي تشريفاتيآزمون نظام مهندسي كشور‌ايران با دارا بودن حدود شصت و هشت گونه ماده معدني غيرنفتي دربين پانزده توان معدني عالم جاي گرفته اما ضريب ايمني درين معادن در پايينترين مرحله خويش جاي‌دارد . معادن كشور ايران ; استانداردهاي غير تحميلي , بررسي هاي تشريفاتي 

معادن كشور ايران ; استانداردهاي غير تحميلي , ارزيابي هاي تشريفاتي معادن جمهوري اسلامي ايران ; استانداردهاي خودخواسته , چك هاي تشريفاتي 
معادن كشور‌ايران ; استانداردهاي ارادي , آناليز هاي تشريفاتي يك كدام از مشاغلي كه همگان به آن بعنوان سختترين شغل عالم نگاه مينمايند عمل در معدن است . اين حوزه از اقتصاد مرز و بوم كه مبني بر كشف و استخراج منابع و ذخاير ارگانيك است يك كدام از درآمدزاترين بخشهاي توليدي سرزمين به حساب مي‌آيد . پس از وقوع اتفاق معدن فصل‌زمستان يورت آزاد شهر و كشته شدن بيش تر از چهل نفر از اهل يك محل استان گلستان درين معدن خبرگزاري مهر كارايي داراست با معرفي و تشريح مسئوليتها , هدف ها و وظيفه هاي و سهم بخشهاي متفاوت مربوط به كارها معدني ميهن , مسئوليت هر كدام از اين مناطق در اجراي استاندارد و ايمني در معادن و مراقبت جان همه شاغلين در معدن را شناسايي و سهم هر مورد از اين مناطق را درپيش گيري از پيدايش حوادثي از اين دست معلوم كند . جمهوري اسلامي ايران كشوري بي نياز از ذخاير معدني جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن حدود شصت وهشت دسته ماده معدني ( غيرنفتي ) , بيشتراز سي وهفت بيليون بدن ذخاير كشف شده و بالغ بر پنجاه وهفت بيليون بدن ذخاير بالقوه بين پانزده اقتدار معدني دنيا جاي گرفته و يكي كشورهاي بي نياز از نگاه داراييهاي معدني بحساب مي آيد . اين در حالي است طبق نهايي گزارشهاي راءس آمار كشور ايران , طي سال نودوسه مجموعاً نودويك هزار وهشتصد وشصت و خير نفر در معادن در درحال حاضر افتتاح مملكت اشتغال داشته‌اند كه از اين تعداد بيست و يك هزاروسيصد وهفتاد ودو نفر كارگران بي آلايش , بيست و شش هزاروچهارصد و سيزده نفر كارگران حرفه اي , چهار هزار وچهارصد و هشت نفر تكنسينها , پنج هزاروچهارصدوپنجاه و هشت نفر مهندسان , پانزده هزارودويست و بيست نفر شاغلين كارها حمل و نقل و هجده هزارونهصدونودوهشت نفر شاغلين كارها اداري و مالي بوده‌اند . 
ميان بخشهاي متفاوت معادن سنگ آهن , سنگهاي تزييني و زغال سنگ به ترتيب با هجده هزاروچهارصدودوازده , هجده هزاروهشتصدوپنجاه و يك , يازده هزارودويست و بيست و پنج نفر بيش ترين تعداد شاغل ها را دارا بوده‌اند . با در حيث تصاحب كردن اين آمار كه شايد طي ۲ سال نودوچهار و نودوپنج كاهش يا اين كه ارتقاء داشته است , ميتوان اعلام كرد جمعيتي حدود صد هزار نفر در معادن متفاوت مرزو بوم سرگرم بكار مي باشند . اين جمعيت بدون گونه عمل و خدماتي كه ارائه ميدهند فقط از يك جنبه در قوانيني شبيه درگير بكار مي باشند ; ضريب ايمني و مخاطرات فعاليت در معادن نسبتاً براي اين جمعيت صد هزار نفري يكسان است . پس از فاجعه اخير در معدن فصل زمستان يورت آزاد شهر مطالب متعددي در امر رعايت استاندارد ايمني در معادن منتشر شويد . اما در هيچيك از اين مطالب نهاد , ارگان و يا اين كه دستگاه ناظر بر اجراي استانداردهاي ايمني در‌اين معادن معلوم نشد . وزارت عمل , ‌ وزارت صنعت , وزارت بهداشت , اداره محيط زيست , اداره نظام مهندسي معدن و انجمنهاي گوناگون مربوط به كار معدني , درين بخش بعنوان ارگانهاي حاكميتي و تصميمگير محسوب مي‌شوند . البته پس از پيدايش رخداد فصل‌زمستان يورت هريك از اين نهاد ها و دستگاههاي مدني با نشر تكذيبيه از مسئوليت خويش در محافظت ايمني قريب به صد هزار نفر معدن فعاليت در كل مملكت سرباز زده و استفاده بردار معدن را مسئول مهم پيدايش اين واقعه دانستند . حالا آن كه با وجود سپرده گذاري ميلياردي در بخش معدن و درآمدزايي اين بخش براي دولت از محل فايده مالكانه , ارزآوري , جلوگيري از واردات محصولهاي معدني و … نمي توان اذعان كرد معدن بطور بدون نقص وابسته به بخش سري بوده و بخشهاي مدني هيچ سهمي در پيش گيري از حادثه ها معادن ندارند . نقش و رده اداره نظام مهندسي معدن در اجراي استاندارد فعاليت در معادن در‌اين رابطه بد نيست به اهداف و وظيفه‌هاي اداره نظام مهندسي معدن در حوزه محافظت جان معدن كاران نگاهي بيندازيم . اداره نظام مهندسي معدن بوسيله يك شوراي مركزي مركب از يازده نفر و در دورههاي سه ساله مدير مي شود . تعداد اعضاي شوراي مركزي از فن هاي متفاوت به ترتيب زير است : معدن : چهار نفر زمين شناسي : سه نفر متالورژي استخراجي : دو نفر نقشه برداري : دو نفر در بررسي تارنماي اداره نظام مهندسي معدن شرح وظيفه‌هاي همه اشخاص داراي ربط و شغل ها متفاوت معدن دردست است اما در حوزه تحليل بر اجراي ايمني و استاندارد هيچ اطلاعاتي مشاهده نمي شود . در جزء اهداف و شرح وظايف شوراي مركزي اين اداره برگرفته از ماده صدوشش آييننامه اجرايي نظام مهندسي معدن , تعدادي بند مربوط به اين مسئله مشهود است كه هيچ مسئوليت حقوقي مشخصي را در باب پيدايش اتفاق در فيض عدم رعايت استاندارد متوجه اين اداره نمي‌كند . ج - نيز كاري با وزارت صنعت هاي و معادن در موضوع گرداوري داده ها قانون ها معدني و استانداردهاي مربوط . چ - نيز كاري با وزارت عمل و كارها اجتماعي در مسئله بالا رفتن تراز مهارت كارگزان مشغول به كار در كار هاي معدني و انتخاب استاندارد مهارت و در اختيار گرفتن آن . ح - نيز كاري با اداره حفاظت محيط زيست در امر گرداوري و اجراي قانون ها و استانداردهاي زيست محيطي . ق - انجام هر گونه وظيفه ديگري كه بموجب ضابطه و آييننامه اجرايي و بقيه قوانين و يا اين كه عرفا واجب باشد . تبصره ۱ - وظيفه‌هاي شوراي مركزي در مرحله مرزوبوم بازدارنده از مبادرت هيئت مديره نهادهاي استان در مورد بعضا از وظيفه هاي فوق كه در مقياس استاني قابل اجرا است , نخواهد بود . تبصره ۲ - شورا قادر است جزو وظيفه‌هاي و اختيارات خويش را به مديريت اداره تفويض كند .معادن كشور‌ايران ; استانداردهاي خودخواسته , آناليز هاي تشريفاتيآزمون نظام مهندسي كشور‌ايران با دارا بودن حدود شصت و هشت گونه ماده معدني غيرنفتي دربين پانزده توان معدني عالم جاي گرفته اما ضريب ايمني درين معادن در پايينترين مرحله خويش جاي‌دارد . معادن كشور ايران ; استانداردهاي غير تحميلي , بررسي هاي تشريفاتي 

معادن كشور ايران ; استانداردهاي غير تحميلي , ارزيابي هاي تشريفاتي معادن جمهوري اسلامي ايران ; استانداردهاي خودخواسته , چك هاي تشريفاتي 
معادن كشور‌ايران ; استانداردهاي ارادي , آناليز هاي تشريفاتي يك كدام از مشاغلي كه همگان به آن بعنوان سختترين شغل عالم نگاه مينمايند عمل در معدن است . اين حوزه از اقتصاد مرز و بوم كه مبني بر كشف و استخراج منابع و ذخاير ارگانيك است يك كدام از درآمدزاترين بخشهاي توليدي سرزمين به حساب مي‌آيد . پس از وقوع اتفاق معدن فصل‌زمستان يورت آزاد شهر و كشته شدن بيش تر از چهل نفر از اهل يك محل استان گلستان درين معدن خبرگزاري مهر كارايي داراست با معرفي و تشريح مسئوليتها , هدف ها و وظيفه هاي و سهم بخشهاي متفاوت مربوط به كارها معدني ميهن , مسئوليت هر كدام از اين مناطق در اجراي استاندارد و ايمني در معادن و مراقبت جان همه شاغلين در معدن را شناسايي و سهم هر مورد از اين مناطق را درپيش گيري از پيدايش حوادثي از اين دست معلوم كند . جمهوري اسلامي ايران كشوري بي نياز از ذخاير معدني جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن حدود شصت وهشت دسته ماده معدني ( غيرنفتي ) , بيشتراز سي وهفت بيليون بدن ذخاير كشف شده و بالغ بر پنجاه وهفت بيليون بدن ذخاير بالقوه بين پانزده اقتدار معدني دنيا جاي گرفته و يكي كشورهاي بي نياز از نگاه داراييهاي معدني بحساب مي آيد . اين در حالي است طبق نهايي گزارشهاي راءس آمار كشور ايران , طي سال نودوسه مجموعاً نودويك هزار وهشتصد وشصت و خير نفر در معادن در درحال حاضر افتتاح مملكت اشتغال داشته‌اند كه از اين تعداد بيست و يك هزاروسيصد وهفتاد ودو نفر كارگران بي آلايش , بيست و شش هزاروچهارصد و سيزده نفر كارگران حرفه اي , چهار هزار وچهارصد و هشت نفر تكنسينها , پنج هزاروچهارصدوپنجاه و هشت نفر مهندسان , پانزده هزارودويست و بيست نفر شاغلين كارها حمل و نقل و هجده هزارونهصدونودوهشت نفر شاغلين كارها اداري و مالي بوده‌اند . 
ميان بخشهاي متفاوت معادن سنگ آهن , سنگهاي تزييني و زغال سنگ به ترتيب با هجده هزاروچهارصدودوازده , هجده هزاروهشتصدوپنجاه و يك , يازده هزارودويست و بيست و پنج نفر بيش ترين تعداد شاغل ها را دارا بوده‌اند . با در حيث تصاحب كردن اين آمار كه شايد طي ۲ سال نودوچهار و نودوپنج كاهش يا اين كه ارتقاء داشته است , ميتوان اعلام كرد جمعيتي حدود صد هزار نفر در معادن متفاوت مرزو بوم سرگرم بكار مي باشند . اين جمعيت بدون گونه عمل و خدماتي كه ارائه ميدهند فقط از يك جنبه در قوانيني شبيه درگير بكار مي باشند ; ضريب ايمني و مخاطرات فعاليت در معادن نسبتاً براي اين جمعيت صد هزار نفري يكسان است . پس از فاجعه اخير در معدن فصل زمستان يورت آزاد شهر مطالب متعددي در امر رعايت استاندارد ايمني در معادن منتشر شويد . اما در هيچيك از اين مطالب نهاد , ارگان و يا اين كه دستگاه ناظر بر اجراي استانداردهاي ايمني در‌اين معادن معلوم نشد . وزارت عمل , ‌ وزارت صنعت , وزارت بهداشت , اداره محيط زيست , اداره نظام مهندسي معدن و انجمنهاي گوناگون مربوط به كار معدني , درين بخش بعنوان ارگانهاي حاكميتي و تصميمگير محسوب مي‌شوند . البته پس از پيدايش رخداد فصل‌زمستان يورت هريك از اين نهاد ها و دستگاههاي مدني با نشر تكذيبيه از مسئوليت خويش در محافظت ايمني قريب به صد هزار نفر معدن فعاليت در كل مملكت سرباز زده و استفاده بردار معدن را مسئول مهم پيدايش اين واقعه دانستند . حالا آن كه با وجود سپرده گذاري ميلياردي در بخش معدن و درآمدزايي اين بخش براي دولت از محل فايده مالكانه , ارزآوري , جلوگيري از واردات محصولهاي معدني و … نمي توان اذعان كرد معدن بطور بدون نقص وابسته به بخش سري بوده و بخشهاي مدني هيچ سهمي در پيش گيري از حادثه ها معادن ندارند . نقش و رده اداره نظام مهندسي معدن در اجراي استاندارد فعاليت در معادن در‌اين رابطه بد نيست به اهداف و وظيفه‌هاي اداره نظام مهندسي معدن در حوزه محافظت جان معدن كاران نگاهي بيندازيم . اداره نظام مهندسي معدن بوسيله يك شوراي مركزي مركب از يازده نفر و در دورههاي سه ساله مدير مي شود . تعداد اعضاي شوراي مركزي از فن هاي متفاوت به ترتيب زير است : معدن : چهار نفر زمين شناسي : سه نفر متالورژي استخراجي : دو نفر نقشه برداري : دو نفر در بررسي تارنماي اداره نظام مهندسي معدن شرح وظيفه‌هاي همه اشخاص داراي ربط و شغل ها متفاوت معدن دردست است اما در حوزه تحليل بر اجراي ايمني و استاندارد هيچ اطلاعاتي مشاهده نمي شود . در جزء اهداف و شرح وظايف شوراي مركزي اين اداره برگرفته از ماده صدوشش آييننامه اجرايي نظام مهندسي معدن , تعدادي بند مربوط به اين مسئله مشهود است كه هيچ مسئوليت حقوقي مشخصي را در باب پيدايش اتفاق در فيض عدم رعايت استاندارد متوجه اين اداره نمي‌كند . ج - نيز كاري با وزارت صنعت هاي و معادن در موضوع گرداوري داده ها قانون ها معدني و استانداردهاي مربوط . چ - نيز كاري با وزارت عمل و كارها اجتماعي در مسئله بالا رفتن تراز مهارت كارگزان مشغول به كار در كار هاي معدني و انتخاب استاندارد مهارت و در اختيار گرفتن آن . ح - نيز كاري با اداره حفاظت محيط زيست در امر گرداوري و اجراي قانون ها و استانداردهاي زيست محيطي . ق - انجام هر گونه وظيفه ديگري كه بموجب ضابطه و آييننامه اجرايي و بقيه قوانين و يا اين كه عرفا واجب باشد . تبصره ۱ - وظيفه‌هاي شوراي مركزي در مرحله مرزوبوم بازدارنده از مبادرت هيئت مديره نهادهاي استان در مورد بعضا از وظيفه هاي فوق كه در مقياس استاني قابل اجرا است , نخواهد بود . تبصره ۲ - شورا قادر است جزو وظيفه‌هاي و اختيارات خويش را به مديريت اداره تفويض كند .a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسي كشور‌ايران با دارا بودن حدود شصت و هشت گونه ماده معدني غيرنفتي دربين پانزده توان معدني عالم جاي گرفته اما ضريب ايمني درين معادن در پايينترين مرحله خويش جاي‌دارد . معادن كشور ايران ; استانداردهاي غير تحميلي , بررسي هاي تشريفاتي 

معادن كشور ايران ; استانداردهاي غير تحميلي , ارزيابي هاي تشريفاتي معادن جمهوري اسلامي ايران ; استانداردهاي خودخواسته , چك هاي تشريفاتي 
معادن كشور‌ايران ; استانداردهاي ارادي , آناليز هاي تشريفاتي يك كدام از مشاغلي كه همگان به آن بعنوان سختترين شغل عالم نگاه مينمايند عمل در معدن است . اين حوزه از اقتصاد مرز و بوم كه مبني بر كشف و استخراج منابع و ذخاير ارگانيك است يك كدام از درآمدزاترين بخشهاي توليدي سرزمين به حساب مي‌آيد . پس از وقوع اتفاق معدن فصل‌زمستان يورت آزاد شهر و كشته شدن بيش تر از چهل نفر از اهل يك محل استان گلستان درين معدن خبرگزاري مهر كارايي داراست با معرفي و تشريح مسئوليتها , هدف ها و وظيفه هاي و سهم بخشهاي متفاوت مربوط به كارها معدني ميهن , مسئوليت هر كدام از اين مناطق در اجراي استاندارد و ايمني در معادن و مراقبت جان همه شاغلين در معدن را شناسايي و سهم هر مورد از اين مناطق را درپيش گيري از پيدايش حوادثي از اين دست معلوم كند . جمهوري اسلامي ايران كشوري بي نياز از ذخاير معدني جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن حدود شصت وهشت دسته ماده معدني ( غيرنفتي ) , بيشتراز سي وهفت بيليون بدن ذخاير كشف شده و بالغ بر پنجاه وهفت بيليون بدن ذخاير بالقوه بين پانزده اقتدار معدني دنيا جاي گرفته و يكي كشورهاي بي نياز از نگاه داراييهاي معدني بحساب مي آيد . اين در حالي است طبق نهايي گزارشهاي راءس آمار كشور ايران , طي سال نودوسه مجموعاً نودويك هزار وهشتصد وشصت و خير نفر در معادن در درحال حاضر افتتاح مملكت اشتغال داشته‌اند كه از اين تعداد بيست و يك هزاروسيصد وهفتاد ودو نفر كارگران بي آلايش , بيست و شش هزاروچهارصد و سيزده نفر كارگران حرفه اي , چهار هزار وچهارصد و هشت نفر تكنسينها , پنج هزاروچهارصدوپنجاه و هشت نفر مهندسان , پانزده هزارودويست و بيست نفر شاغلين كارها حمل و نقل و هجده هزارونهصدونودوهشت نفر شاغلين كارها اداري و مالي بوده‌اند . 
ميان بخشهاي متفاوت معادن سنگ آهن , سنگهاي تزييني و زغال سنگ به ترتيب با هجده هزاروچهارصدودوازده , هجده هزاروهشتصدوپنجاه و يك , يازده هزارودويست و بيست و پنج نفر بيش ترين تعداد شاغل ها را دارا بوده‌اند . با در حيث تصاحب كردن اين آمار كه شايد طي ۲ سال نودوچهار و نودوپنج كاهش يا اين كه ارتقاء داشته است , ميتوان اعلام كرد جمعيتي حدود صد هزار نفر در معادن متفاوت مرزو بوم سرگرم بكار مي باشند . اين جمعيت بدون گونه عمل و خدماتي كه ارائه ميدهند فقط از يك جنبه در قوانيني شبيه درگير بكار مي باشند ; ضريب ايمني و مخاطرات فعاليت در معادن نسبتاً براي اين جمعيت صد هزار نفري يكسان است . پس از فاجعه اخير در معدن فصل زمستان يورت آزاد شهر مطالب متعددي در امر رعايت استاندارد ايمني در معادن منتشر شويد . اما در هيچيك از اين مطالب نهاد , ارگان و يا اين كه دستگاه ناظر بر اجراي استانداردهاي ايمني در‌اين معادن معلوم نشد . وزارت عمل , ‌ وزارت صنعت , وزارت بهداشت , اداره محيط زيست , اداره نظام مهندسي معدن و انجمنهاي گوناگون مربوط به كار معدني , درين بخش بعنوان ارگانهاي حاكميتي و تصميمگير محسوب مي‌شوند . البته پس از پيدايش رخداد فصل‌زمستان يورت هريك از اين نهاد ها و دستگاههاي مدني با نشر تكذيبيه از مسئوليت خويش در محافظت ايمني قريب به صد هزار نفر معدن فعاليت در كل مملكت سرباز زده و استفاده بردار معدن را مسئول مهم پيدايش اين واقعه دانستند . حالا آن كه با وجود سپرده گذاري ميلياردي در بخش معدن و درآمدزايي اين بخش براي دولت از محل فايده مالكانه , ارزآوري , جلوگيري از واردات محصولهاي معدني و … نمي توان اذعان كرد معدن بطور بدون نقص وابسته به بخش سري بوده و بخشهاي مدني هيچ سهمي در پيش گيري از حادثه ها معادن ندارند . نقش و رده اداره نظام مهندسي معدن در اجراي استاندارد فعاليت در معادن در‌اين رابطه بد نيست به اهداف و وظيفه‌هاي اداره نظام مهندسي معدن در حوزه محافظت جان معدن كاران نگاهي بيندازيم . اداره نظام مهندسي معدن بوسيله يك شوراي مركزي مركب از يازده نفر و در دورههاي سه ساله مدير مي شود . تعداد اعضاي شوراي مركزي از فن هاي متفاوت به ترتيب زير است : معدن : چهار نفر زمين شناسي : سه نفر متالورژي استخراجي : دو نفر نقشه برداري : دو نفر در بررسي تارنماي اداره نظام مهندسي معدن شرح وظيفه‌هاي همه اشخاص داراي ربط و شغل ها متفاوت معدن دردست است اما در حوزه تحليل بر اجراي ايمني و استاندارد هيچ اطلاعاتي مشاهده نمي شود . در جزء اهداف و شرح وظايف شوراي مركزي اين اداره برگرفته از ماده صدوشش آييننامه اجرايي نظام مهندسي معدن , تعدادي بند مربوط به اين مسئله مشهود است كه هيچ مسئوليت حقوقي مشخصي را در باب پيدايش اتفاق در فيض عدم رعايت استاندارد متوجه اين اداره نمي‌كند . ج - نيز كاري با وزارت صنعت هاي و معادن در موضوع گرداوري داده ها قانون ها معدني و استانداردهاي مربوط . چ - نيز كاري با وزارت عمل و كارها اجتماعي در مسئله بالا رفتن تراز مهارت كارگزان مشغول به كار در كار هاي معدني و انتخاب استاندارد مهارت و در اختيار گرفتن آن . ح - نيز كاري با اداره حفاظت محيط زيست در امر گرداوري و اجراي قانون ها و استانداردهاي زيست محيطي . ق - انجام هر گونه وظيفه ديگري كه بموجب ضابطه و آييننامه اجرايي و بقيه قوانين و يا اين كه عرفا واجب باشد . تبصره ۱ - وظيفه‌هاي شوراي مركزي در مرحله مرزوبوم بازدارنده از مبادرت هيئت مديره نهادهاي استان در مورد بعضا از وظيفه هاي فوق كه در مقياس استاني قابل اجرا است , نخواهد بود . تبصره ۲ - شورا قادر است جزو وظيفه‌هاي و اختيارات خويش را به مديريت اداره تفويض كند .

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :mihan4shop
تاريخ: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۳۶:۵۱

نظام مهندسي در سازمان كارها به مهندسين اعتماد كندآزمون نظام مهندسي , امروزه جمعيت خيلي متعددي از مهندسين از دانشگاهها فارغ التحصيل و با گذشت ۳ سال عضو ارگانهاي نظام مهندسي ميگردند . اين در حالي است كه‌اين مهندسين عملا خير در دانشگاهها بصورت فني و اصولي آموزشهاي اضطراري را مي بينند و خير خويش بشكل عملي مبادرت خاصي را انجام داده‌اند كه طبق آن بتوانند حرفي براي اعلام كردن در حوزه صنعت ساختمان داشته باشند . نظام مهندسي در سازمان كارها به مهندسين اعتماد كند 

نظام مهندسي در سازمان كارها به مهندسين اعتماد كند اداره نظام مهندسي ساختمان 
نظام مهندسي در سازمان كارها به مهندسين اعتماد كند طبق اين مبنا رئيسان اداره نظام مهندسي ‌استانها منش شغل هاي بالارفتن تراز تخصص و بروزرساني علم مهندسين را تشريح نموده اند . نظام مهندسي بتقويت علم مهندسين برگردد در اين سمت مدير اداره نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي در جواب به رويكرد شغل هاي پيشنهادي براي بروزرساني مرحله علم مهندسين اظهار كرد : برگزاري دورههاي آموزشي و آموزشهاي مجازي مي‌تواند برشد علم مهندسين و شناخت آنها با دانش روز مهندسي و آگاهي از تكنولوژيهاي نو جان دار فراوان ياري دهد . مجيد توتون چي با اشاره به‌اين اينكه ارشادوراهنمايي درخواست كنندگان در موضوع موضوعات مربوط بمهندسي اضطراري است تا بتوانند شايسته ترين سيستمها را براي انجام امورات خويش گزينش كنند اعلام كرد : نكته مضاعف اصلي خيس اين است كه از سرمايه‌هاي مملكت حفظ نماييم . توتون چي تصريح كرد : به‌اين استدلال كه از روش ارشادوراهنمايي مفيد و موثر , مردمان در پباده سازي و اجراي ساختمان از مصالح با صرفه استفاده مي‌نمايند و بدين ترتيب سرمايه‌هاي مملكت در توا‌ن نياز ساختمان و گونه كاربري و خصوصيات و مكان ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد . لزوم رابطه دربين دانشگاهها و نهاد هاي نظام مهندسي نيز چنين رييس اداره نظام مهندسي ساختمان استان گيلان بابيان اين‌كه بالا رفتن علم و تخصص مهندسين در دعوا ارائه سرويس ها مهندسي از دانشگاهها آغاز مي شود ادامه اعطا كرد : دراين مورد رابطه بين دانشگاهها و نهادهاي نظام مهندسي مي تواند خيلي اثرگذار باشد . درواقع زماني مهندسين از دانش گاه بيرون مي‌شوند واجب است كه از حداقلهاي دانش روز باخبر باشند . عبدالرضا قاسميان با اشاره به‌اين مقاله تصريح كرد : از طرفي با اعتنا به كثرت دانشگاههاي غيرانتفاعي , آزاد و… در شهرهاي متفاوت تعداد فارغ‌التحصيلين حرفه هاي مهندسي خيلي فراوان شده‌است . قاسميان با اشاره به‌اين اينكه اگرچه درمورد روش قبولي در آزمونها طاقت فرسا گيري حساب شده اي موجود است افزود : اما در پيشين در طول تمديد پروانه اشتغال نيز مهندسين ملزم بودند تا دورههاي بخش اعظمي را بگذرانند ولي شرايط كنوني صرفا براي ارتقاي اساس دورههاي خاص برگزار مي شود كه بنظر مي رسد اين دورهها نيز خيلي حقيقي و واقعي نيست . او افزود : يعني مهندسين در زمان يك روز يا اين كه يك‌ونيم روز دورههايي را مي‌گذرانند كه چندان تاثيرگذار نيست . از طرفي پروسه گزينش اساتيد نيز درست نيست و ميطلبد كه اساتيد قويتر و به روزتري را براي ارتقاي شالوده نظام مهندسي گزينش نماييم تادرنهايت شاهد بالارفتن مرحله تخصص مهندسين باشيم . حمايت دولت از مهندسين برنا لازم است علاوه بر اين رييس اداره نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه هم با اشاره به‌اين اين‌كه براي بالا رفتن مرحله علم مهندسين مي بايست فراوان عمل گردد تيتر كرد : جديدا دانشگاهها خروجي بخش اعظمي براي تزريق مهندس به ارگان هاي نظام مهندسي داشته‌اند و خروجي دانشگاهها مثل قديمي با محاسبه نبوده است و اكنون در بخش عمران احتمالا تعداد خيلي متعددي از مهندسين روي عمل آمده‌اند كه عملا هيچ فعاليت عملي انجام نداده‌اند . علي اصغر همتي اعلام‌كرد : جمعيت خيلي متعددي از مهندسيني كه از دانشگاهها فارغ التحصيل و ۳ سال آن‌گاه عضو اداره مي شوند , عملا خير فراگيري صحيح دانشگاهي مي‌بينند و خير به صورت عملي كاري انجام داده‌اند . همتي با اعلام با اينكه بايستي در مورد سوق دهي مهندسين طرح ريزي گردد مطرح كرد : از آن جايي كه خروجي دانشگاهها قابل جذب در بازار نيست , مي بايست روي آن‌ها سرمايه‌گذاري گردد و اين سرمايه‌گذاري بايستي بشكلي باشد كه دولت هم به آنها ياري دهد ; نيز بلحاظ حل خلل بيكاري اين مهندسين و نيز اينكه مهندسين جايگاهي پيدا نمايند كه در صورتي ابعاد فعاليت به آنان ارجاع داده شد , كارشناس و كاربلد باشند . همتي افزود : در شرايطي كه دستگاههاي ذي ربط ياري نمايند تا مهندسين جذب سازمانها ‌شوند و يا اين كه به طرقي آنها را به گروههاي توليد كننده ساختمان و گروههاي آناليز قدرتمند خيس وصل نمايند و در صورت قابليت درآمدي اگر‌چه مختصر براي آنها پيش‌بيني گردد , مي‌تواند دربين مهندسين توليد هدف بكند . او تاكيد كرد : در سال هشتاد ونه اعلام شويد كه اجراكننده كم داريم و به مهندسين اساس ۳ كه تجربه و آگاهي اكثري از ساخت‌وساز نداشتند , جواز داده شد كه كمپاني اجراكننده فعال سازي كنند . اما اين موسسات اجراكننده بجاي اينكه بوضعيت ساخت‌وساز ياري كنند , اضافه مشكل‌ساز شدند . همتي با ارائه اين نمونه اعلام كرد : بهمين علت در خصوص چنين مواقعي بايستي تجديدنظر و روي يادگرفتن جوانهايي كه وارد بازار عمل مي گردند , فعاليت شود . بنحوي كه سازمانها خير تنها بصورت برگزاري كلاس و زمان , بلكه بصورت اصلي درين حوزه وارد گردند و پول هايي نيز براي آنها تزريق گردد تا مهندس جواني كه وارد اداره نظام مهندسي مي گردد , اميدوار بكار باشد . اين مسئول اظهار داشت : مي بايست مهندسين برنا از طرف دستگاهها , مجريان , سازندگان و مالكاني كه ساخت‌وساز انجام ميدهند و يا اين كه شركتهايي كه پروژه يگيرند , چه بسا بصورت غيرقانوني بكار گرفته شوند و اين اشخاص دست‌كم درآمد اندكي داشته باشند تا كم ‌كم با محيط فعاليت عملي آشنا گردند . برگزاري دورههاي آموزشي تحميلي و از روي ميل مديريت اداره نظام مهندسي ساختمان استان خراسان شمالي نيز اعلام‌كرد : از آنجايي كه مشاجره ارتقاء و آپ ديت رساني علم مهندسين بخصوص در حوزه‌ فعاليتهاي مهندسي از اهميت به سزايي برخوردار‌است , برگزاري دورههاي آموزشي ناخواسته و از روي اختيار يكي اولويتهاي كليدي اداره بشمار مي رود . علي اكبر رمضاني دعوا آپ ديت رساني علم مهندسين را يكي وظايف با اهميت اداره نظام مهندسي ساختمان اسم بردو افزود : اميد داريم همگي تلاشهاي انجام يافته دراين باره بتواند مارا به هدف ها بزرگ اداره كه در سوي منافع مردمان است , برساند .

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :mihan4shop
تاريخ: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۳۶:۳۳

علم مهندسي در ميهن ما در اكنون رويش استآزمون نظام مهندسي به نقل از اداره نظام مهندسي ساختمان خراسان شمالي پزشك معالج حامد مظاهريان اظهار‌كرد : استان خراسان شمالي استاني است كه مدام مستعد ز‌لزله بوده است و بايستي آمادگي ضروري مقابل اين چالش را داشته باشد . علم مهندسي در مملكت ما در حالا رويش است 

علم مهندسي در ميهن ما در هم اكنون پرورش است علم مهندسي در مملكت ما در اكنون رويش است 
علم مهندسي در سرزمين ما در درحال حاضر رويش است نائب رئيس كارها مسكن و ساختمان وزارت راه و روش و شهرسازي اظهار داشت : در بازديدهايي كه از استان خراسان شمالي انجام شده است به بعضا از زيرساخت ها زخم وارداتي بود و پل ها و خط مش ها در جاهايي ريزش داشتند كه نيز كاران ما در سازمان كل خط مش و شهرسازي مسيرها را گشوده نمودند و تكان به جهت تجديد بنا اين مسيرها آغاز شده‌است . مظاهريان ادامه اعطا كرد : در بازديد از مسكن روستايي هم چهار هزار واحد شناسايي گرديده اند كه نيمي نياز به احداث دوباره و نيمي نياز بمرمت و تجديد بنا دارا هستند تا هرچه زودتر جريان معاش به‌اين ها گشوده گردد . او خاطرنشان كرد : زيان هايي كه در محدوده شهري وارداتي شده‌است قابل در اختيار گرفتن است و اين نشان دهنده اين است علم مهندسي در مملكت ما در هم اكنون رويش است البته هنوز به ايده آل ها نرسيده ايم البته جامعه مهندسي درمسير صدق در موقعيت تكان است . مظاهريان راجع به مسكن مهر گلستان شهر نيز تيتر كرد : درين وبسايت هم بلاها قابل رويت بود و حدود بيش تر از هزار واحد بر اثر ز‌لزله مجروح است البته خوشبختانه اين بلاها بنا اي نبوده اند كه ساختمان را در خطر قرار بدهند . او افزود : تنها تني چند از واحدها را مشكوك هستيم كه ممكن است زخم بدون شوخي چشم باشند و قرار است مجدد گروه تخصصيتري بازديد از اين واحدها را انجام دهد , تني چند از اين واحدها در گير ريزش و ترك شده كه موجب ساخت رعب و وحشت در ساكنان شده‌است و ما هم به آن‌ها حق مي دهيم . ايشان افزودند : با نيز كاري سازمان كل رويه و شهرسازي و اداره نظام مهندسي و محل كار قوانين ملي ساختمان وزارت راه و روش و شهرسازي , گروه هايي درست شده و در هم اكنون بازديد از تك تك واحدها مي‌باشند تا ميزان زيان وارده را برآورد كنند و اين گروه ها روز جاري و فردا نيز در گلستان شهر بومي مي باشند تا در صورتي واحدي ما‌نده باشد بازديد صورت گيرد . وي اعلام‌كرد : ما پي گير نظام تامين مالي براي جبران اين خسارات هستيم تا بخش هايي را از روش وام بلاعوض و بخش هايي را نيز از شيوه هاي وام كم استفاده انجام دهيم . مظاهريان راجع به وبسايت هاي نصفه تمام گلستان شهر نيز اظهار داشت : اين وظيفه دستگاه هاي ذي‌ربط است تا عمل را تمام نمايند و شغل هاي ما‌نده را بسرعت انجام دهند . نائب رئيس كارها مسكن و ساختمان وزارت منش و شهرسازي در خاتمه تيتر كرد : اميدوارم هر چه زودتر جريان معاش به استان خراسان شمالي برگردد و ما بايستي از اين رويدادها درس بگيريم تا منزل هاي مقاوم خيس بسازيم و به مشاجره مهندسي اهميت بيش تري بدهيم و نيز چنين مشاجره بيمه ساختمان ها را بدون شوخي بگيريم چون چنانچه تمام ساختمان هايي را كه مي‌سازيم و نگه داري مي‌كنيم بيمه باشند يك نظام روشني داريم و بيمه را هم مشغول ميكنيم و ساختمان هايمان نيز كيفيت بيش تري خواهد داشت .

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :mihan4shop
تاريخ: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۳۶:۰۵

زيرساخت هاي فاوا رينگ مفقوده و كامل كننده توسعه و گسترش كلان شهرها استآزمون نظام مهندسي به نقل از اداره نظام صنفي رايانه اي تهران توسعه و گسترش كلان شهرها سواي زيرساختهاي فاوا قابليت و امكان پذير نيست , براي داشتن شهري هوشمند و سازمان كلان شهري تميز و تندرست در كنار زيرساختهاي دلخواه همچون آب و فاضلاب يا اين كه سيستم جامع گردآوري آشغال داشتن زيرساختهاي فاوا الزامي است . زيرساخت هاي فاوا رينگ مفقوده و كامل كننده توسعه و گسترش زيرساخت هاي فاوا رينگ مفقوده و مكمل بسط زيرساخت هاي فاوا رينگ مفقوده و مكمل بسط 
زيرساخت هاي فاوا رينگ مفقوده و كامل كننده توسعه و گسترش براي مدير شهري با اين ويژگيها نيروهاي كارشناس , باخبر و علم آموخته در حوزه فاوا نقش تاثير گذاري خواهند داشت . تشكيل كميسيون تخصصي ساخت و بسط زيرساختهاي فاوا , همياري با دانشگاهها و علم آموختگان اين فن , استفاده دلخواه از تجربيات برنده بقيه كلان شهرها درين حوزه مهم ترين محورهاي اجرايي وصال به‌اين هدف ها خواهد بود . 
قسمتي از مشكلات كه در كلان شهر هايي مثل تهران با استفاده از ظرفيتهاي حوزه فاوا قابليت و امكان بهبود دارا‌هستند عبارتند از : كاهش ترافيك و پيش گيري از رفت و آمد هاي اضافي شهري تخصيص عادلانه و ساماندهي منابع شهري متناسب با نرخ جمعيتي محله ها , پيش نيازها و بافت شهري پيش گيري از بحرانهاي احتمالي با استفاده از ابزارهاي رشته آوري نوين بسط علم همگاني شهروندي با آگهي به هنگام و پيوسته تشويق شهروندان به رعايت وظيفه‌هاي شهروندي و ملازمت و همراهي در گسترش هاي شهري يكدست سازي و زيباسازي فضاي شهري با جايگزيني فناوري هاي نوين با روشهاي قبل 
حضور نماينده فناوري داده ها در شوراي شهر تهران اقدامي اصولي درسمت توسعه و گسترش زيرساختهاي نوين با منش فناوري داده ها براي رعايت هر چه بيشتر حقوق‌شهروندي و به وقوع پيوستن شهر هوشمند در آتي نزديك خواهد بود .

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :mihan4shop
تاريخ: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۳۵:۴۷

تفويض بيمه گذاري بيمه هاي ساختمان به اجراكننده ذي صلاحآزمون نظام مهندسي مهندس اسمعيلي دوراني , مشاور مديريت اداره نظام مهندسي ساختمان استان تهران مطرح كرد : طبق رايزنيهاي صورت گرفته و با انجام توافقات نخستين اداره نظام مهندسي ساختمان استان تهران , بانك مسكن , وام ها ساخت مسكن را درآينده خير چندان بدور به واحدهاي در درحال حاضر ساختي كه آفريننده آن اجرا كننده ذيصلاح مي باشد , اختصاص خواهد اعطا كرد . تفويض بيمه گذاري بيمه هاي ساختمان به اجرا كننده ذي صلاح 

تفويض بيمه گذاري بيمه هاي ساختمان به اجراكننده ذي صلاح تفويض بيمه گذاري بيمه هاي ساختمان به اجرا كننده ذي صلاح 
تفويض بيمه گذاري بيمه هاي ساختمان به اجراكننده ذي صلاح مهندس سهيل دوراني بيان كرد : اداره نظام مهندسي ساختمان و بانك مسكن براي گرداوري مكانيسيمهاي اجرايي و عمليات اين طرح در اكنون راي زني مي‌باشند . دوراني ادامه بخشيد : با استقرار هيئت رئيسه تازه اداره نظام مهندسي ساختمان استان تهران و نيز راهي شوراي مركزي اداره نظام مهندسي ساختمان وطبق ضابطه نظام مهندسي و در دست گرفتن ساختمان و قانون ها ملي ساختمان با برگزاري گردهمايي هاي كارشناسي و تخصصي با مسئولين بيمه مركزي با تصحيح ضابطه بيمه نو , در ادامه نهادينه سازي اين اصلي هستيم كه بيمه گذار بيمه هاي مربوط به صنعت ساختمان به جاي افراد حقيقي وواقعي و حقوقي , اجراكننده ذي صلاح باشد ( بالاخص بيمه تضمين كيفيت ) تا بستر قابل قبولي براي تأييد شناسنامه فني و ملكي ساختمان نيز بوسيله اجرا كننده ذيصلاح آماده شود . او افزود : طبق قانون ها ملي ساختمان , بيمه كردن كيفيت اجراي ساختماني كه بمسئوليت اجرا كننده ساخته مي شود طبق ماده هجده آيين طومار ماده سي وسه ضابطه , ازطريق ارائه بيمه تضمين كيفيت ساختمان مي‌باشد . او اظهار داشت : طبق بند الف ماده شصت ضابطه برنامه پنج ساله ششم بسط كشور‌ايران هم شهرداريها موظف مي‌باشند تا نسبت بدرج ضرورت رعايت قانون ها ملي ساختمان در پروانه هاي ساختماني مبادرت نمايند و صادر شدن پايان عمل براي واحدهاي سازه شده ساختماني برمبناي اين پروانه ها , مشروط برعايت بدون نقص همگي مباحث ضوابط است , ضمن اينكه درسياستهاي كلي نظام در بخش سياستهاي كلي پيش گيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح ارگانيك و حادثه ها غيرمترقبه در بند ۳ - ۶ بصراحت بممنوعيت و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرفني و نا امن در مقابل ز‌لزله و الزامي كردن بيمه و استفاده از همه استانداردها و ضوابط مرتبط با طرح و اجرا تأكيد شده‌است . مشاور مدير اداره نظام مهندسي ساختمان استان تهران تصريح كرد : به سمت نهادينه سازي شفافسازي و تكريم كدخدا برگشت و دسترسي ضابطه‌مند , سهل وآسان و واضح همگي جوارح و ذينفعان اداره بقوانين و ضوابط و ماموريتها و كار كرد اداره , وبسايت نو اداره باقابليتهاي مطلوب پباده سازي و فعال‌سازي شده و تجميع سامانه هاي نرم‌افزاري به جهت در اختيار گرفتن گنجايش و صلاحيت جوارح براي ارجاع عادلانه به اعضاوجوارح در اداره و دفترها و اجراي سيستم مكانيزه ره گيري مكاتبه ها براي بهبود سرويس رساني به جوارح درحال انجام است .

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :mihan4shop
تاريخ: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۳۵:۴۶

تفويض بيمه گذاري بيمه هاي ساختمان به اجراكننده ذي صلاحآزمون نظام مهندسي مهندس اسمعيلي دوراني , مشاور مديريت اداره نظام مهندسي ساختمان استان تهران مطرح كرد : طبق رايزنيهاي صورت گرفته و با انجام توافقات نخستين اداره نظام مهندسي ساختمان استان تهران , بانك مسكن , وام ها ساخت مسكن را درآينده خير چندان بدور به واحدهاي در درحال حاضر ساختي كه آفريننده آن اجرا كننده ذيصلاح مي باشد , اختصاص خواهد اعطا كرد . تفويض بيمه گذاري بيمه هاي ساختمان به اجرا كننده ذي صلاح 

تفويض بيمه گذاري بيمه هاي ساختمان به اجراكننده ذي صلاح تفويض بيمه گذاري بيمه هاي ساختمان به اجرا كننده ذي صلاح 
تفويض بيمه گذاري بيمه هاي ساختمان به اجراكننده ذي صلاح مهندس سهيل دوراني بيان كرد : اداره نظام مهندسي ساختمان و بانك مسكن براي گرداوري مكانيسيمهاي اجرايي و عمليات اين طرح در اكنون راي زني مي‌باشند . دوراني ادامه بخشيد : با استقرار هيئت رئيسه تازه اداره نظام مهندسي ساختمان استان تهران و نيز راهي شوراي مركزي اداره نظام مهندسي ساختمان وطبق ضابطه نظام مهندسي و در دست گرفتن ساختمان و قانون ها ملي ساختمان با برگزاري گردهمايي هاي كارشناسي و تخصصي با مسئولين بيمه مركزي با تصحيح ضابطه بيمه نو , در ادامه نهادينه سازي اين اصلي هستيم كه بيمه گذار بيمه هاي مربوط به صنعت ساختمان به جاي افراد حقيقي وواقعي و حقوقي , اجراكننده ذي صلاح باشد ( بالاخص بيمه تضمين كيفيت ) تا بستر قابل قبولي براي تأييد شناسنامه فني و ملكي ساختمان نيز بوسيله اجرا كننده ذيصلاح آماده شود . او افزود : طبق قانون ها ملي ساختمان , بيمه كردن كيفيت اجراي ساختماني كه بمسئوليت اجرا كننده ساخته مي شود طبق ماده هجده آيين طومار ماده سي وسه ضابطه , ازطريق ارائه بيمه تضمين كيفيت ساختمان مي‌باشد . او اظهار داشت : طبق بند الف ماده شصت ضابطه برنامه پنج ساله ششم بسط كشور‌ايران هم شهرداريها موظف مي‌باشند تا نسبت بدرج ضرورت رعايت قانون ها ملي ساختمان در پروانه هاي ساختماني مبادرت نمايند و صادر شدن پايان عمل براي واحدهاي سازه شده ساختماني برمبناي اين پروانه ها , مشروط برعايت بدون نقص همگي مباحث ضوابط است , ضمن اينكه درسياستهاي كلي نظام در بخش سياستهاي كلي پيش گيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح ارگانيك و حادثه ها غيرمترقبه در بند ۳ - ۶ بصراحت بممنوعيت و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرفني و نا امن در مقابل ز‌لزله و الزامي كردن بيمه و استفاده از همه استانداردها و ضوابط مرتبط با طرح و اجرا تأكيد شده‌است . مشاور مدير اداره نظام مهندسي ساختمان استان تهران تصريح كرد : به سمت نهادينه سازي شفافسازي و تكريم كدخدا برگشت و دسترسي ضابطه‌مند , سهل وآسان و واضح همگي جوارح و ذينفعان اداره بقوانين و ضوابط و ماموريتها و كار كرد اداره , وبسايت نو اداره باقابليتهاي مطلوب پباده سازي و فعال‌سازي شده و تجميع سامانه هاي نرم‌افزاري به جهت در اختيار گرفتن گنجايش و صلاحيت جوارح براي ارجاع عادلانه به اعضاوجوارح در اداره و دفترها و اجراي سيستم مكانيزه ره گيري مكاتبه ها براي بهبود سرويس رساني به جوارح درحال انجام است .

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :mihan4shop
تاريخ: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۲۷:۴۵

نام‌و‌نشان سازي خاطرههاي انساني با برگزاري مسابقات معمارانه/ خلاقيت در معماري معماران , نقشه روش شهرداريهاآزمون نظام مهندسي محمدجواد عرفانيان جم مشاور معاونت مسكن و ساختمان وزرات خط مش و شهرسازي درمورد برگزاري كارگاه مسابقه قوام‌الدين شيرازي اظهار كرد : اين مسابقه يكي‌از رسالتهاي معماري را كه افزايش تراز فهم و شعور زيبايي‌شناسي جامعه از روش توليد چالشهاي خيالي نو در چك فرمها و مفاهيم نهفته آن است را خير بصورت گفتاري كه بصورت رفتاري و با ساخت خاطره‌اي‌اجتماعي براي مردمان محقق مي نمايد . نام و نشان سازي خاطرههاي انساني با برگزاري مسابقات معمارانه 

نام‌و‌نشان سازي خاطرههاي انساني با برگزاري مسابقات معمارانه نام‌و‌نشان سازي خاطرههاي انساني با برگزاري مسابقات معمارانه 
نام و نشان سازي خاطرههاي انساني با برگزاري مسابقات معمارانه خاطرههاي انساني منجر هويت‌ سازي پديده‌هاي دنيوي است و كارگاه مسابقه قوام‌الدين , رسالت اين دسته تربيت رفتاري جامعه را در بخش معماري بعهده داراست . به ابلاغ ديگر , از اين شيوه مردمان با لايه‌هاي نهفته ديگري از زمينه خلاقيت در معماري آشنا مي گردند كه بمردم معرفي نشده است . نوعي از معماري بيشتراز آن چيزي كه در نقشه شهرداري منعكس ميگردد . در شروع بزرگ داشت روز معمار , براي سو‌مين سال پشت سرهم اداره نظام مهندسي ساختمان استان عجم با نيز كاري و نيز راهي اساتيد و دانشجو ها معماري متولي برگزاري كارگاه مسابقه معماري قوام‌الدين شيرازي بود . اين كارگاه مسابقه “ طرح و ساخت ” بمدت ۱۲ روز از نخستين تا دوازدهم اردي پرديس ماه در جلو خان گلشن تاريخي عفيف آباد كه از مهم ترين خيابانها و گذر‌هاي شهر شيراز است برگذار شويد . فضايي كه در آن جوان ها با عشق و علاقه شبانه‌روزي سرگرم عمل و سعي بودند و بدين يقين رسيده بودند كه آن چه را تصور مي كنند , توان اخلاق و رفتار دارا هستند . از نكات حاشيه‌اي ديدني برگزاري اين كارگاه مسابقه , تاثير آن بر فضاي شهري بود كه بعد از برگزاري دورهها موجب شد تا شوراي شهر شيراز تصويب شده كند اسم خيابان بنام قوام‌الدين شيرازي تغيير و تحول پيدا نمايد . ولي متاسفانه صرفا پس از قريه ساعت از اختتامه مراسم همگي اثر ها اين مسابقه به وسيله شهرداري شيراز تخريب شويد . نكته داراي اهميت اين بود كه در همين مراسم اختتاميه از شهر‌دار ناحيه سپاس بعمل آمده بود . به‌ عذروبهانه برپايي كارگاه مسابقه قوام‌الدين‌شيرازي , گفتگويي با حميد عرفانيان‌جم , مشاور نائب رئيس مسكن وزارت شيوه و شهرسازي داشته‌ايم كه باهم ميخوانيم . در يك‌سري عصر از كارگاه مسابقه معماري قوام‌الدين‌شيرازي به چه تيتر , شركت كردن كرده‌ايد؟ در ۲ زمان از ۳ عصر برگزاري اين كارگاه مسابقه حضور داشته‌ام . سال پيش بعنوان عضو هئيت داوري و در‌اين عصر بعنوان عضو شوراي سياستگذاري . حضور درين برنامه خيلي موجب افتخار و مباهات اينجانب است . برگزاري اين برنامه حركتي خيلي اصيل , حرفه‌اي و معمارانه است كه جنبه‌هاي متفاوت حرفه‌اي و اجتماعي دارااست . اين برنامه بيشتراز اينكه كارگاهي آموزشي براي معماران باشد , تعاملي اجتماعي و فرهنگي است كه با زيباترين و صحيحترين روش خلاهاي مو جود در‌اين بخش را براي دروه‌اي در قسمتي از شهر مالامال مي‌نمايد . حضور هم‌زمان مردمان در كنار شركتكنندگان در كل زمان برگزاري اين برنامه در جلوخان گلشن عفيف‌آباد گواه اين مدعاست . جاي به روزي است كه‌اين برنامه مضاعف پرسرعت منزلت خودش را في مابين مردمان پيدا كرده است كيفيت برگزاري اين برنامه را چگونه محاسبه ميكنيد؟ دربين تصور خيالي اول اينجانب و آن چه تجربه كردم تماما گوناگون بود . اينجانب تجربه كمپاني در كارگاههاي شبيه در آن سوي مرز را داشته‌ام و به نترسي مي توانم بيان كنم كه مرحله و كيفيت برگزاري اين برنامه و محصول ها پاياني آن نيز مرحله و چه بسا فراتر از برنامه‌هاي شبيه بين‌المللي آن است . معمولا زمان هنگامي برگزاري اين نوع كارگاهها بين ۲ تا ۳ روز است در‌حالتي كه كه‌اين برنامه درمدت زمان ده عدد دوازده روز انجام مي‌گيرد . شاخصه ديگر اين برنامه برگزاري و اجراي آن ميان معاش شهري مردمان است . از لحاظ اينجانب اهميت محصول معماري كه از اين تكان بدست ميايد در حق تقدم پايان جاي‌دارد و مهمترين دستاورد اين برنامه تجربه‌اي است كه شركتكنندگان و مردمان در زمان برگزاري و در يك تعامل اجتماعي و فرهنگي ۲ طرفه بدست مي آورند . اين تجربه بمعني شكلگيري يك ياد جمعي فرهنگي - اجتماعي در شهر مي گردد . موضوعي كه موجب پويايي , نشاط , سرزندگي و آرزو براي جامعه است . اين حادثه مهمي است در پركردن خلا فقدان خاطرات‌جمعي در شهرهاي مملكت است . نقاط قوت و ضعف اين كارگاه مسابقه را در مقايسه با سال پيش چه‌طور نظارت ميكنيد؟ از نگاه اينجانب مقايسه و واكاوي نقاط قوت و ضعف اين برنامه در اصل موضوعيتي ندارد . كارگاه مسابقه قوام‌الدين شيرازي يك پروسه است كه در حين زمان در درحال حاضر تكامل و بالغ شدن است . سال پيش با يك مدل طرح ريزي فيض هاي خاص خويش را داشت و سال جاري با روي كرد , طرح ريزي و كارگرداني گوناگون بنتايج خاص خويش دست يافت . هريك از اين تجربيات كامل كننده جورچين اساسي برنامه در زمان زمان است و بهيچ تيتر افولي در آن نيست . اين مسابقه با هر عصر برگزاري بمراحل بلوغ خويش نزديك خيس ميگردد و پيش گويي مي‌كنم در آتي بتواند به يك كدام از مهم‌ترين رخدادهاي مردمي در حوزه معماري كشور ايران تبديل گردد . تاثيرات برگزاري اينگونه برنامه ها چه قادر است باشد؟ اول تاثير آن حضور مردمان را مراحل شكلگيري پروژههاي خلاقانه هنري و معماري است . بعنوان مثال يك كدام از نكات شايان توجه عصر قبلي وجود هيئت داوري مردمي آن بود كه در كنار داوران قسمتي بداوري پرداخت و اثرها قسمتي خويش را معرفي نمودند . تاثير بعدي آن توليد هدف و شوق و اشتياق ميان معماران و جوان ها علاقمند است كه در بزرگ داشت يك معمار اصيل اهل ايران در رفتار يك ياد فرهنگي و اجتماعي شركت كردن مي‌نمايند . اين برنامه يكي‌از رسالتهاي معماري را كه ارتقاء تراز فهم و شعور زيبايي‌شناسي جامعه از روش توليد چالشهاي فرضي تازه در بررسي فرمها و مفاهيم مخفي آن است را خير به طور گفتاري كه به طور رفتاري و با توليد ياد اي اجتماعي براي مردمان محقق مينمايد . اين خاطره‌هاي انساني است كه موجب هويت‌سازي پديده‌هاي دنيوي است و كارگاه مسابقه قوام الدين رسالت اين مدل تربيت رفتاري جامعه را در بخش معماري بعهده دارااست . از اين‌شيوه مردمان با لايه هاي نهفته ديگري از قضيه خلاقيت در معماري آشنا مي شوند كه بمردم معرفي نشده است . نوعي از معماري بيشتراز آن چيزي كه در نقشه شهرداري منعكس مي گردد . كارگاه مسابقه قوام‌الدين‌شيرازي مي‌تواند خلاهاي‌آموزشي حرفه معماري را مالامال كند؟ مسلما برگزاري اين برنامه بتنهايي نميتواند خلا آموزشي در بخش كلان يادگرفتن معماري را مرتفع سازد , به دليل آنكه اصولا خير رسالت , خير ابزار و خير تجهيزات آن را داراست . خلاهاي فراگيري معماري موضوعي است ساختاري كه وظيفه سازمان هاي متولي آن است . برنامه‌ريزي كارگاه هاي طرح و ساخت از مهم‌ترين سيلابس ‌هاي يادگرفتن معماري است كه متاسفانه درين بخش كنار نهاده شده‌است . اين برنامه صرفا تلنگري است هم‌زمان به معماران برنا , هنرمندان , معماران حرفه‌اي و مردمان در ياد‌آوري احساس زيبايي‌شناسانه , احترام بمحيط و ارزشهاي فراموش‌شده انساني در معاش اجتماعي . تلنگري است بمديران ‌شهري در شعور تفاوت بين سازندگي و تخريب , و انديشه حل‌المسئله‌اي در قبال روش حذف صورت مورد . اينگونه مسابقه ها در بيرون از كشور‌ايران در چه سطحي برگزار ميشود؟ اينگونه برنامه‌ها اساسا در ۳ مرحله برگزار ميگردند : ۱ - در سطوح آكادميك در قالب سيلابسهاي آموزشي و امداد آموزشي ۲ - در قالب برنامه‌هاي ژورناليستي توسط نشريات يا اين كه موسسه ها ترويجي , تبليغي و ژورناليستي در بخش معماري و شهرسازي كه بدنبال بچالش كشيدن خلاقيتهاي معمارانه در سطح هاي ملي و بين‌المللي ميباشند . ۳ - مسابقه ها و كارگاههايي كه بوسيله شركت هاي و سازمان هاي متولي دستور فن معماري برگزار مي گردد . اين سازمانها اصولا متولي صادر شدن مدرك طومار حرفه‌اي معماري بمعماران ميباشند و در كليه كشورهاي توسعه‌يافته به طور جداگانه از ارگانهاي حرفه‌اي مهندسين مي‌باشند . سازمانهايي نظير AIA , RAIB , AIBC , OAA . در مرز و بوم ما اين مسئوليت بعهده ارگانهاي نظام‌مهندسي‌كشور است كه بنظر در ۲ حوزه فراگيري اعضاي خويش و اشاعه تمدن مهندسي براي جامعه ضعيف كار نموده‌اند . يكي‌از مهمترين وظيفه ها و تكاليف نهاد هاي شبيه اداره نظام مهندسي در كشورهاي توسعه‌يافته در حوزه‌هاي متفاوت مهندسي ساختمان , برگزاري فستيوالهاي هر ساله معماري و مهندسي است كه از سويي اعضاي خويش و از سمت ديگر جامعه را مخاطب قرار مي‌دهد . درين فيستيوالها , هدف ها زير دنبال مي شود : ۱ . برگزاري كارگاهها , سخنرانيها و پانلهاي آموزشي . ۲ . نمايشگاه هاي تخصصي در رابطه با صنعت هاي داراي ارتباط به ساختمان و فعاليت حرفه‌ مندان در حوزههاي متعدد . ۳ . معرفي اثرها برتر حوزههاي معماري , و مهندسي ساختمان و نيز چنين حرفه‌ مندان برتر هر حوزه بجامعه . با اين روش باعث ارتقاء توان جامعه در تشخيص عالي و بد عمل مهندسي در بخش ساختمان مي‌شوند . اين مورد پس از احراز صلاحيت و رئيس حرفه‌مندان دومي وظيفه داراي اهميت اين سازمانها درباره‌ي توسعه و گسترش , يادگرفتن و رواج است . حتما پس از بيست سال از ثبت ضابطه نظام مهندسي و در اختيار گرفتن ساختمان بوسيله دولت , مجلس و تولي گري سازمان هاي نظام‌مهندسي‌ساختمان در به وقوع پيوستن آن , اين بخش هاي اصلي مي بايست بتوانند بمردم بگويند كدام ساختمان الگوي ساختمان عالي است . بايستي توضيحي قانع‌كننده براي مردمان ارائه گردد كه فيض صرف هزاران هزار ميليارد تومان سرمايه مرزوبوم و مردمان در اجرا اين ضابطه چه مي باشد و بالاخره الگوي ۱ ساختمان , معماري و مهندسي عالي چه مي باشد . اين اصليترين رسالت و وظيفه ارگانهاي نظام‌مهندسي بوده كه محقق نشده . 

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :mihan4shop
تاريخ: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۱۸:۰۷

علت اجرا نشدن آب پاشي نوين در برخي بخش ها استان مركزي , اقتصادي نيستآزمون نظام مهندسي مديريت آب و خاك اداره مجاهدت كشاورزي استان مركزي با اشاره به علل عدم اجراي آب پاشي نوين در پنجاه و هفت هزار هكتار از زمين ها استان مركزي , گفت : با وجود تصور جان دار , عارضه ها در‌اين حوزه اقتصادي نيست . علت اجرا نشدن آب پاشي نوين در بعضا بخشها استان مركزي 

علت اجرا نشدن آب پاشي نوين در برخي بخشها استان مركزي علت اجرا نشدن آب پاشي نوين در برخي بخش ها استان مركزي 
علت اجرا نشدن آب پاشي نوين در برخي بخش ها استان مركزي عباس صالحي خاطرنشان كرد : طي تعدادي سال قبلي هر ساله حدود هزار و پانصد هكتار از زمين ها گلشن و زراعت استان زير پوشش آب پاشي زير فشار قرار ميگرفت , ولي سال پيش دو هزار و صد هكتار از زمين ها استان زير پوشش اين آب پاشي قرار گرفت . صالحي با اشاره به با اين‌كه از محل اعتبارات بند “ د ” تبصره چهار ضابطه ميزان دارايي سال پيش , تا به امروز سي و پنج ميليارد تومان اعتبار براي آب پاشي نوين به استان تخصيص داده شده‌است , ادامه اعطا كرد : آب پاشي نوين دربرگيرنده آب پاشي قطره‌اي , كم‌فشار , كلاسيك و ماشينهاي آب پاشي مي گردد . او در زمينه ي روش توزيع اعتبار , افزود : براي سطح ها متعدد آب پاشي مبالغ مختلف در لحاظ گرفته مي‌شود . به ازاء هر هكتار آب پاشي كم‌فشار سه‌ ميليون و دويست هزار تومان , ماشينهاي آب پاشي شش ميليون تومان , سيستمهاي موضعي مثل قطره‌اي ۷ ميليون تومان و كلاسيك اثبات ( باراني ) ۵ ميليون تومان بعنوان يارانه به كشاورز اعطا ميگردد . مديريت آب و خاك اداره مجاهدت كشاورزي با اشاره به‌اين اين‌كه كه‌اين مبلغ بلاعوض كل هزينه نصب و فعال‌ساز‌ي سيستم آب پاشي نوين را پوشش نميدهد و حدود پانزده تا چهل درصد هزينه را كشاورز بايستي هزينه نمايد , تصريح كرد : روند انجام فعاليت بدين صورت است كه كشاورز تقاضاي اجراي طرح را ارائه مي دهد , پرونده بررسي و به اداره نظام مهندسي كشاورزي مركزي ارجاع داده ميگردد , بعد از اين سطح طراح زمين را مورد بررسي قرار مي‌دهد و طبق موقعيت جانور و الگوي كشت طرح دلخواه به كشاورز سفارش داده مي شود . صالحي اظهار كرد : سپس با حضور كارشناسان داراي ارتباط , كميته فني آب پاشي زير فشار تشكيل و كشاوز به بانك متبوع معرفي ميگردد وطبق وضعيت به وي يارانه وابستگي مي‌گيرد . او مطرح كرد : در آب پاشي سنتي به ازاء هر هكتار بطور ميانگين يك ليتر در ثانيه آب مصرف ميگردد , البته در آب پاشي باراني به ازاء هر هكتار نيم ليتر در ثانيه , قطره‌اي چهار دهم ليتر و قطره‌اي پسته سه دهم ليتر در ثانيه آب مصرف مي‌شود , نيز چنين در آب پاشي زير فشار بهره‌وري آب حدود پنجاه درصد ارتقاء مييابد كه‌اين قضيه با اعتنا به حالت آبي‌رنگ مملكت خيلي داراي اهميت است . او با اشاره بدين نكته كه براي مجهز شدن زمين ها استان بسيستم آب پاشي نوين منش بخش اعظمي باقي مانده كه بايستي طي گردد , ذكر كرد : در استان مركزي حدود صدوپنجاه هزار هكتار از زمين ها قابليت و امكان اجراي سيستم آب پاشي زير فشار را دارااست كه اجراي آب پاشي نوين در پنجاه و هفت هزار هكتار از اين زمين ها ما‌نده است . رئيس آب و خاك اداره جهادكشاورزي مركزي درباره با علل عدم اجراي آب پاشي نوين درين ميزان از زمين ها استان , افزود : عليرغم تصور مو جود , عوارض در‌اين حوزه اقتصادي نيست . در طرح آب پاشي نوين اجراي طرح بصورت مشاعي هم در لحاظ گرفته شده , به‌اين نحوه كه پنج نفر درخواست كننده با زميني بوسعت دستكم روستا هكتار براي اين دسته آب پاشي مي‌توانند درخواست كننده شوند كه در‌اين موقعيت تمام هزينه اجراي طرح را دولت مي پردازد , پس علت اقتصادي نميتواند دراين باره مطرح باشد . صالحي اظهار داشت : مطابق بررسيهاي انجام يافته اضافه زمينهاي باغي و كشاورزي استان نقص‌ مالكيت زمين بدلايل متفاوت را دارا‌هستند و اين زمينه مهم ترين استدلال اجرا نشدن طرح درين زمين ها است . او ادامه اعطا كرد : از سويي نسبت به وضعيت آبي رنگ مو جود اطمينان نيست و تصور بر اين است كه در صورت صرف هزينه احتمال فقدان آب در ساليان آتي موجود است . تني چند از شهرستانها نظير شازند هم منابع آبي‌رنگ قابل قبولي در اختيار دارا هستند و با اين تصور كه آب به حد نياز در اختيار است و احتياجي به اجراي اين طرح نيست , از اجراي سيستم آب پاشي نوين استقبال نمي‌كنند . ايشان افزودند : متاسفانه چندين سالي يارانه آب پاشي زير فشار جدا شده بود و اين قضيه هم ديگر علت اجرا نشدن سيستم آب پاشي زير فشار در بعضا از زمين ها بود كه اما ۲ سال پيش اين يارانه مجدد براي اين بخش مراد شويد .

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :mihan4shop
تاريخ: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۱۵:۲۵

روش هاي ارگانيك براي بيشتر كردن پرورش موهاتجميل الانف روش هاي ارگانيك براي بيشتر كردن رشد موها 
خوشبختانه روش هاي مختلفي براي تقويت و رشد موها شناخته شده‌است كه اعم از مي شود به ترفندهاي ارگانيك اشاره نمود كه هيچ عارضه جانبي هم در ادامه ندارند . 
داشتن موهايي بلند , پرپشت و تندرست مورد‌علاقه كليه خانم هاست و يك كدام از مهمترين جنبه هاي زيبايي و جذابيت آن‌ها به حساب آورده مي شود . با اين وجود , بخش اعظمي از آن‌ها با مشكلات ريزش موي , ضعيف شدن و ديگر غم هايي روبه رو هستند كه بازدارنده از رويش مناسب موها شده و بر زيبايي تاثير مي‌گذارد . 
ارتقاء مصرف پروتئين ها آيا مي‌دانيد كه موها از پروتئين درست شده اند؟ از همين رو اضطراري است مصرف اين ريز مغذي ها ارتقاء يابد و به اندازه سفارش شده در برنامه روزمره گنجانده شود . سعي پروتئين ها بر تن سبب ارتقاء ايجاد گلبول هاي قرمز رنگ ميگردد كه نقش انتقال اكسيژن و ديگر ريز مغذي ها به فوليكول هاي موي را دارا‌هستند . 
گوشت قرمز‌رنگ , مرغ , بوقلمون , سويا و مشتقات آن , شير كم چرب , ماهي هاي دريايي , خشكبار , عدس و تخم مرغ شايسته ترين و تندرست ترين منابع پروتئين ها مي باشند . 
برس كشيدن موها درطول روز يك سري توشه برس كشيدن موها در روز يكي شايسته ترين روش ها براي تحريك خونرساني به سلول هاي مويي است كه انتقال ريز مغذي ها را تسهيل مي نمايد . ولي مي بايست برس با دندانه هاي قابل انعطاف تعيين شده و پوست رمز هم دو توشه در شب ماساژ داده شود . 
جلوگيري از مواد دربردارنده سيليكون احتمالا به لحاظ رسد توليد ها با شالوده سيليكون نقش ترميمي براي موها دارا‌هستند ولي در بنا شده در طولاني دوران دوچندان زيان آور ميباشند . آنان به فوليكول هاي گيسو زخم مي‌رسانند , بازدارنده از پرورش موها ميشوند و اندازه چربي ارگانيك موها را تغيير و تحول مي دهند . 
عدم شستشوي روزمره موها گرچه بعضا اشخاص به خاطر چرب بودن موها عادت هر روز آن‌ها را بشويند ولي اين عمل ابدا سفارش نميشود . در واقع , موها احتياج به مهلت دارند تا تاثير مواد شيميايي شوينده ها را حذف نمايند . متخصص ها پيشنهاد ميكنند شستشوي موها دو تا سه توشه در هفته كافي است تا PH ارگانيك موها تغيير و تحول نكند . 
كوتاه كردن مقداري از موها گرچه كوتاه كردن راز موها تكنيك قطعي براي ارتقاء رويش موها به لحاظ نميرسد ولي با اين وجود براي مقاومت و تندرست موها ضروري است . جراحت رمز موها تاثير منفي بر ديگر بخش هاي گيسو داراست و بازدارنده از پرورش ارگانيك آن ها مي‌شود . كوتاه كردن تروتميز اكسيژن رساني به فوليكول هاي مويي و تحريك پرورش آنان را تسهيل مي نمايد . 
روغن زيتون ماساژ پوست راز با روغن زيتون براي تغذيه آن فراوان اثر گذار است و ريز مغذي هاي حتمي را به موها و پوست مي‌رساند . دراين‌صورت كافي است يه خرده روغن زيتون را گرم نماييد و به آرامي روي كليه موها ماساژ دهيد . 
سركه سيب اسيدهاي جانور در سركه سيب سبب ساز شده تا استفاده آن روي پوست رمز براي پاك سازي موها و رفع شوره كارساز باشد . محلول رقيق شده سركه سيب با آب هم براي درخشندگي و بلند شدن موها سفارش ميشود . در صورت رغبت , اندازه معادل آب و سركه را ادغام كرده و بعد از شستشوي موها روي پوست رمز بماليد . 
آب پياز تركيبات گوگردي و ديگر ريز مغذي هاي پياز سبب ساز شده تا ماده اي خوب براي مقاومت و سالم موها باشد . گرچه بوي پياز به هيچ وجه خوشايند نيست ولي اكثري از اشخاص اين روش را آزمون كرده اند چون پرورش ارگانيك موها را تحريك مي نمايد و به آنان درخشندگي ميبخشد . 
چندين عدد پياز را با آب دوچندان روي حرارت بگذاريد تا بجوشد و بعد صاف فرماييد . با محلول به دست آمده موها را بشوييد و سپس شامپوي معمول را استفاده نماييد . 
اين پيشنهاد هاي بي آلايش به شما امداد مي نمايد تا موهايي قشنگ و تندرست داشته باشيد . اما فراموش نكنيد كه تاثير آنان فوري نيست و مي بايست به صورت مكرر استعمال شود تا تاثير مورد توقع به دست آيد .

موضوع:
برچسب‌ها: ،

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ]